oefentherapiecentrummiddelburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Vergoedingen

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut
Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar|Mensendieck zonder verwijzing van uw arts.
Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Screening
Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan. In principe geldt de directe toegankelijkheid voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Bekijk uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van oefentherapie door uw verzekeraar.

Verzeker u goed voor oefentherapie in 2013
Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen.

Klik hier voor een overzicht van vergoeding voor oefentherapie vanuit de aanvullende pakketten in 2013. Controleer voor de zekerheid altijd uw eigen polisvoorwaarden!

Beperkte vergoeding uit basisverzekering
Bij de dekking voor oefentherapie wordt in de basisverzekering onderscheid gemaakt tussen jongeren tot 18 jaar en volwassenen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Niet chronische aandoeningen
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2012 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen oefentherapie gedekt worden door de basisverzekering, met als mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 niet het gewenste resultaat hebben. Als er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden vergoed. Voor bepaalde aandoeningen geldt echter dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed.  

Kinderen en jongeren tot 18 jaar - Chronische aandoeningen
Per zorgverzekeraar is het aantal vergoedingen verschillend. Check bij uw eigen zorgverzekeraar voor het juiste aantal vergoedingen.

Volwassenen – Niet chronische aandoeningen
Uit de basisverzekering wordt oefentherapie voor niet chronische aandoeningen niet vergoed. Er is alleen een vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt is afhankelijk van het aanvullende pakket.

Volwassenen - Chronische aandoeningen genoemd op de chronische lijst
Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel oefentherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst moet u zelf betalen of komen uit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket.

Lijst met chronische aandoeningen
Op de zogenaamde chronische lijst staan alle aandoeningen waarvan de behandeling door de oefentherapeut wordt vergoed. Klik hier voor deze lijst.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu